Przejdź do treści

Konferencja pn.: „Ograniczenie antropopresji poprzez budowę infrastruktury w zlewni Drawy oraz jej wpływ na rozwój turystyki kajakowej”

W dniach 25-27.04.2019 r. w Pestkownicy (gmina Krzyż Wlkp.) odbyła się konferencja pn.: „Ograniczenie antropopresji poprzez budowę infrastruktury w zlewni Drawy oraz jej wpływ na rozwój turystyki kajakowej” zorganizowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Wokół Drawy wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W konferencji udział wzięli m.in.: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, dyrektorowie wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, burmistrzowie gmin – partnerów projektu „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu’’, pracownicy naukowi uczelni wyższych, pracownicy Drawieńskiego Parku Narodowego i Lasów Państwowych, radni gmin i powiatów, członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy oraz lokalni mieszkańcy.

Tegoroczna konferencja była jednym z cyklicznie organizowanych spotkań, które Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie po raz kolejny wspiera w ramach działań na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych projektu LIFEDrawaPL.

Konferencję otworzyli wspólnie Pani Aleksandra Stodulna –  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Prezes LOT Wokół Drawy – Pan Andrzej Górski.

Pani Dyrektor podsumowała dotychczasowe osiągnięcia projektu LIFEDrawaPL. Wyniki projektu zaprezentowane przez Koordynatora terenowego Pana Artura Furdynę wzbudziły wśród zebranych gości duże zainteresowanie oraz wiele pozytywnych emocji.

Pan Damian Greś – Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego omówił możliwości i potrzebę stworzenia produktu turystycznego jakim są spływy kajakowe na Drawie w powiązaniu z usługami okołoturystycznymi.

Pan Paweł Bilski – Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego zaprezentował uczestnikom infrastrukturą turystyczną Parku, a także omówił potrzeby i plany jej rozwoju. W ramach dyskusji wypracowano wspólny wniosek, o konieczności poprawy infrastruktury kajakowej i bazy edukacyjnej na ternie Parku.

Pan Andrzej Górski – Prezes LOT Wokół Drawy zaprezentował ideę zagospodarowania Drawy i rzek w jej zlewni w ramach projektu pt. ,,Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu’’, jako działania ograniczającego antropopresję. Projekt zagospodarowania turystycznego uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych regionu. Projekt jest komplementarny do działań projektu LIFEDrawaPL.

W kolejnej części spotkania, współbeneficjenci ww. projektu, tj. burmistrzowie: Czaplinka – Pan  Marcin Naruszewicz, Drawna – Pan Andrzej Chmielewski i Mirosławca – Pan Piotr Pawlik omówili działania zmierzające do osiągnięcia celów, odpowiadających na potrzeby rozwoju turystyki w ich gminach.

Pan dr Wojciech Zbaraszewski – Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, omówił zagadnienia dotyczące rozwoju społeczno-ekonomicznego na obszarach chronionych.

Na zakończenie spotkania Pan dr Zbigniew Mieczkowski omówił znaczenie gospodarcze, społeczne oraz historyczne rzeki Drawy.

W drugim dniu konferencji zorganizowano wycieczkę pod przewodnictwem Pana Marka Ledy, który przestawił uczestnikom miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie:

  • Człopa: modernistyczna architektura w regionie na przykładzie bryły kościoła i konstrukcji wiaduktu;
  • Tuczno: kościół w Tucznie – perła architektury sakralnej, zamek Tuczyńskich oraz fabryka czekolady;
  • Kamienna: elektrownia wodna wraz z przepławką wybudowaną w ramach projektu LIFEDrawaPL. Podczas zwiedzanie obiektu w przepławce można było zaobserwować ryby pokonujące próg elektrowni. Dużą atrakcją w tym miejscu były informacje  przekazywane przez Pana dr Zbigniewa Mieczkowskiego nt. historii rozwoju Głuska i jego okolic, a także samej elektrowni.

W części popołudniowej spotkania, przedstawiciel zespołu LIFEDrawaPL Pani dr hab. Mariola Wróbel poprowadziła dyskusję o możliwości ochrony bioróżnorodności przez lokalną społeczność. Na zakończenie tej części rozdano worki na odpady przeznaczone dla turystów. Pan Zbigniew Mieczkowski przedstawił uczestnikom historię „Kajakarza” Karola Wojtyły, któremu lokalny szlak kajakowy zawdzięcza patronat.

Trzeci dzień spotkania posłużył omówieniu zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju w regionie. Możliwości pozyskania środków na ten cel omówił Pan Wojciech Łebiński – Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencję podsumowali i zamknęli wspólnie Pani Dyrektor Aleksandra Stodulna wraz z prezesem LOT Wokół Drawy Panem Andrzejem Górskim.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress