Przejdź do treści

Kick-off meeting

W dniu 29 października 2014 roku odbyło się, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, spotkanie Kick-off Meeting, rozpoczynające realizację projektów LIFE+ złożonych w 2013 roku. Wśród 11 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania przez Komisję Europejską znalazł się również projekt Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFEDrawaPL, osiągnął najwyższą wartość przewidywanego finansowania, spośród prowadzonych w Polsce projektów LIFE+, którą przyjęto do kwoty 6 730 292 €. Zadanie jest dofinansowane w 50% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, zespołu monitorującego projekty LIFE+ prowadzone w Polsce, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz beneficjenci projektów LIFE+ w Polsce. Przedstawiono główne informacje na temat zasad realizacji projektów LIFE+ oraz sposobów wzajemnej komunikacji. Spotkanie umożliwiło bezpośredni kontakt osób, które będą współpracować podczas realizacji projektów LIFE+.

Krótkie prezentacje przygotowane przez poszczególnych beneficjentów umożliwiły  zapoznanie się z głównymi założeniami nowych projektów LIFE+,  rozpoczynającymi się w 2014 oraz na początku 2015 roku. Podczas dyskusji można było uzyskać informacje dotyczące zagadnień technicznych oraz finansowych związanych z realizacją projektów.  Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń, zdobytych przy wstępnym etapie przygotowania działań projektowych.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress