ZAPROSZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza do udziału w edukacyjnym spływie kajakowym organizowanym w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”/„Active protection of watercrowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PROGRAM SPŁYWU EDUKACYJNEGO
28 sierpnia 2020 roku – godzina 10.00
OBSZAR NATURA 2000

Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 i Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016
godz. 10.00

Zbiórka uczestników spływu. Dojazd do miejsca zbiórki we własnym zakresie.

Miejsce zbiórki https://goo.gl/maps/aqChECD1MzVQMQ2P9

Przejazd na Pole biwakowe Nowa Korytnica
około godz. 11.00

Rozpoczęcie spływu rzeką Korytnicą. Spływ przez przepławki Sówka i Jaźwiny (tj. wykonane w ramach projektu LIFEDrawaPL). Przewidywany czas płynięcia ok. 5 godzin. Trasa nie należy do trudnych. Jest to najpiękniejszy odcinek rzeki Korytnicy. Na trasie informacje o rzece oraz dyskusje. Koniec – Jaźwiny.

Powrót na miejsce zbiórki.
około godz. 16.30

Konkurs z hydro-zagadkami. Rozstrzygnięcie konkursu przyrodniczego i rozdanie nagród.
Wspólny posiłek przy ognisku (w miejscu zbiórki). Zakończenie spotkania.

*zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego (lub późniejszego zakończenia spotkania), w zależności od czasu spływania poszczególnych uczestników

Edukacyjne spływy kajakowe są organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie od 2015 roku w ramach projektu LIFEDrawaPL, jako działania „Aktywnej edukacji”. Spływy dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Naturą, pod okiem ekspertów, pozwalają na efektywne przekazanie informacji o istocie funkcjonowania obszaru Natura 2000 w odniesieniu do jego lokalnych uwarunkowań.

(Szczegółowe informacje organizacyjne dostępne na stronie internetowej projektu
http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl/.)

Informacje organizacyjne na temat spływu uzyskać można pod nr tel. 733-600-838, 733-606-637
oraz tel. 91 43 05 222, 91 43 05 214

Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową pod adres: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl
do dnia 24.08.2020 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Do zobaczenia na szlaku !

Pliki do pobrania

Zaproszenie na spływ

Program spływu

Formularz zgłoszeniowy

Zasady bezpieczeństwa na spływ 2020