Zaproszenie

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza do udziału w kolejnym edukacyjnym spływie kajakowym organizowanym w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”/„Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Trasa spływu – rzeka Drawa

(Szczegółowe informacji organizacyjne zostaną udostępnione już w krótce na stronie internetowej projektu http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl/.)

Planowany termin spływu: 09 września 2017 r. (sobota)

Liczba miejsc ograniczona!!!

O zakwalifikowaniu się do udziału w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową pod adres: ewelina.berkowska.szczecin@rdos.gov.pl do dnia 07.09.2017 r.

Edukacyjne spływy kajakowe są organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie od 2015 roku w ramach projektu LIFEDrawaPL, jako działania „Aktywnej edukacji”. Spływy dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Naturą, pod okiem ekspertów, pozwalają na efektywne przekazanie informacji o istocie funkcjonowania obszaru Natura 2000 w odniesieniu do jego lokalnych uwarunkowań.

Podczas spływu, jego uczestnicy poznają „przyrodniczo” miejsce, w którym żyją, dowiadując się, co cennego znajduje się w ich bezpośrednim otoczeniu, co powoduje, że jest ono tak niepowtarzalne oraz dlaczego tak ważne jest, aby je chronić. Spływy, ze względu na główne cele, jakie wyznacza realizowany projekt dotykają przede wszystkim tematu rzek włosienicznikowych, jako siedliska o ogromnej wartości przyrodniczej także dla człowieka. uczestnicy spływu dowiedzą się, czym są rzeczne korytarze ekologiczne i dlaczego są tak ważne dla prawidłowego funkcjonowania całego ekosystemu, jak również będą mieli możliwość prowadzenia aktywnej ich obserwacji. Elementem spływu będzie konkurs dla uczestników, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody (śpiwory, latarki czołowe, termosy na żywność, etc.). Spływ zakończony zostanie wspólnym ogniskiem.

Wspólne spotkania są doskonałą formą do zacieśniania współpracy przedstawicieli lokalnych społeczności z osobami odpowiedzialnym za nadzór oraz zarządzanie Siecią Natura 2000. Pozawalają również na wymianę spostrzeżeń oraz doświadczeń praktycznych związanych z eksploatacją walorów przyrodniczych w obszarach Natura 2000. Szczególnie, dlatego zapraszamy do udziału w spływie.

 Szczegółowych informacji organizacyjnych udziela Pani Ewelina Berkowska (WST Złocieniec), tel. 94 36-70-926.

 Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na szlaku!

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Program spływu