ZAPROSZENIE
do uczestnictwa w warsztatach przyrodniczo – strażniczych

KOMPLEKSOWA OCHRONA SIEDLISK RZECZNYCH
DROGĄ DO POPRAWY WARUNKÓW BYTOWANIA RYB”

16 – 17 listopada 2018 r. w Zatom

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Federacja Zielonych GAJA mają przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w warsztatach przyrodniczo – strażniczych pn. „Kompleksowa ochrona siedlisk rzecznych drogą do poprawy warunków bytowania ryb”.

Warsztaty realizowane są ramach dwóch niezależnych projektów:

  1. LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
  2. Wzmocnienie ochrony dzikiego tarła łososia i troci w północno zachodniej Polsce” finansowanego przez Baltic Seqa Conservation Foundation.

Celem warsztatów jest wzmocnienie społecznych działań strażniczych w zakresie ochrony ryb dwuśrodowiskowych na obszarze północno-zachodniej Polski, a także promocja cennych walorów przyrodniczych oraz działań ochronnych prowadzonych w zlewni rzeki Drawy.

Informacje na temat projektów dostępne są na stronach internetowych:

www.drawalifeplus.rdos.szczecin.pl oraz www.gajanet.pl

Szczegółowych informacji nt. warsztatów udziela:
Beata Gąsiorowska: tel. 91 43 05 222 lub 733-600-838

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową pod adres:
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl do dnia 8 listopada 2018 r.

 

Dostępność miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane uczestnikom, którzy zakwalifikują się do udziału w warsztatach na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zał. 1 Program Warsztatów 16-17.11.2018
Zał. 2 Formularz Zgłoszniowy