13 kwietnia br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie po raz kolejny wsparła społeczną akcję sprzątania Drawy organizowaną w ramach „Dnia Ziemi” przez  firmę Jędrkowe Zakole.

Akcją objęto najbardziej uczęszczany w sezonie odcinek rzeki Drawy w jej górnym odcinku. Sprzątaniem objęto również piesze szlaki turystyczne przyległe do pola namiotowego Jędrkowa Przystań. Wszyscy uczestnicy zostali zabezpieczeni w rękawice ochronne oraz worki do gromadzenia odpadów.  

W tegorocznej akcji zebrano ok. 5m³ śmieci zgromadzonych wzdłuż szlaków. Na szczęście śmieci było o blisko połowę mniej niż w roku ubiegłym. Największy stopień zanieczyszczenia stwierdzono już na samym początku trasy tuż za miejscowością Dalewo oraz na odcinku miejskim Drawska Pom. W pobliżu drugiego mostu grupa na kajakach wyciągnęła z rzeki i zabezpieczyła w okolicach pierwszego mostu za m. Dalewo pocisk średnicy ok. 80 mm prawdopodobnie z okresu II WŚ. Fakt znaleziska zgłoszono na nr. 112, pocisk przejęli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom. do przyjazdu Patrolu Saperskiego.

W tegorocznej akcji sprzątania Drawy udział wzięło 70 osób, w tym m.in. pracownicy zespołu LIFEDrawaPL. Każdego roku przybywa w akcji najmłodszych wolontariuszy wraz z rodzicami dlatego warto kontynuować działania tak aby aktywnie uczyć dzieci dbałości o przyrodę.

Po akcji zakończonej wspólnym posiłkiem przy ognisku przeprowadzono szereg działań  edukacyjnych:

  • przygotowano stanowisko edukacyjne z rozpoznawania natury i życia w lesie powiązane z konkursami i nagrodami,
  • przeprowadzono szereg konkursów ekologicznych dla młodzieży z różnych grup wiekowych z nagrodami,
  • przeprowadzono konkurs z nagrodami dla wędkarzy ze znajomości rodzimych gatunków ryb słodkowodnych.

 

W podziękowaniu za udział w akcji wszyscy uczestnicy otrzymali drobne nagrody przygotowane przez organizatorów.