Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie uzyskała kwalifikację do „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016” za realizację projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym partnerem medialnym wydarzenia jest „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Rzecz o Innowacjach”.

„Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju” to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową. Drugą grupą podmiotów są samorządy, podległe im spółki oraz prywatne i państwowe firmy, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski.

Wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce w dniach 20 – 21 października 2016 roku w Rzeszowie podczas „Forum Inteligentnego Rozwoju” prestiżowego, ogólnopolskiego wydarzenia ukierunkowanego na promocję i wspieranie europejskiej współpracy. Celem kongresu jest budowanie synergii między nauką, biznesem oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie forum http://irforum.pl
W wydaniu internetowym „Rzecz o Innowacjach” (www.rzeczo.pl) ukazał się krótki artykuł promujący projekt http://rzeczo.pl/kolebka-lososi