Przejdź do treści

II Spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFEDrawaPL

W dniu 27 listopada 2015 w siedzibie Oddziału Spraw Terenowych RDOŚ w Złocieńcu miało miejsce drugie spotkanie Grupy Sterującej. W agendzie spotkania znalazły się sprawozdania ze stanu realizacji zadań projektu, przedstawienie przez nową Dyrektor RDOŚ panią Monikę Bochenko, zmian personalnych oraz koncepcji realizacji zadań w nowym składzie osobowym zespołu LIFE oraz sprawy organizacyjne Grupy Sterującej. Głównym tematem spotkania były bieżące sprawy i problemy z jakimi zetknął się zespół w trakcie realizacji tegorocznych zadań, a także plany koniecznych zmian w harmonogramie w związku z napotkanymi nieprzewidzianymi utrudnieniami.

Eksperci z Grupy Sterującej udzielili cennych wskazówek oraz zadeklarowali pomoc w rozwiązywaniu trudności. Członkowie Grupy zadeklarowali także udział w uzgodnieniu propozycji koncepcji programowo- przestrzennych przedstawionych przez wyłonionego Wykonawcę zadania „Wykonanie koncepcji programowo – przestrzennych oraz wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na budowę infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowę zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowę istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009”.

Dyskusja objęła wiele wątków i była cennym wkładem Grupy Sterującej w realizację projektu.

Film ze spotkania


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress