Przejdź do treści

II Krajowa Konferencja Zooplanktonowa

W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2016 roku przedstawiciele zespołu LIFEDrawaPL wezmą udział w II Krajowej Konferencji Zooplanktonowej, zorganizowanej przez Szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Zatomiu koło Drawna. Tematyka oraz lokalizacja konferencji ściśle zbiegają się z realizowanym przez RDOŚ w Szczecinie projektem LIFEDrawaPL „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Program II Krajowej Konferencji Zooplanktonowej

Więcej informacji o konferencji znaleźć można:
http://pthszczecin.jimdo.com/aktualno%C5%9Bci/ii-konferencja-zooplanktonowa

W tym samym niemal czasie niemiecka organizacja Deutsche Umwelthilfe organizuje kolejną edycję warsztatów „Lebendige Flüsse” – „Żywe Rzeki” w Criewen pod tytułem „Auenlebensräume grenzübergreifend revitalisieren II” „Rewitalizacja transgranicznych mokradeł”, gdzie obok problematyki obszarów podmokłych ważnym tematem rozmów będzie ekosystem rzeki Odry, jako szlaku migracji wielu gatunków ryb, w tym łososia atlantyckiego oraz jesiotra atlantyckiego.

Z uwagi na zależność sukcesu działań udrożnieniowych w dorzeczu Drawy, przedstawiciele zespołu LIFEDrawaPL wezmą udział także w tym spotkaniu, jako element budowy sieci z podobnymi projektami po stronie niemieckiej.

Program warsztatów „Lebendige Flüsse” – „Żywe Rzeki”

Więcej informacji o wcześniejszych edycjach:
http://www.duh.de/5305.html

Szersze relacje zamieścimy wkrótce po zakończeniu imprez.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress