Przejdź do treści

II Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Funkcjonowanie i ochrona Wód płynących – PotamON 2019”

W dniach 25-27 września 2019r. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w tym członkowie zespołu projektu LIFEDrawaPL po raz kolejny mieli przyjemność wziąć udział w Krajowa Konferencja Naukowo – Technicznej  „Funkcjonowanie i ochrona Wód płynących – PotamON 2019” organizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Drawieński Park Narodowy, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie.

Tegoroczna trzydniowa konferencja dotyczyła zagadnień z zakresu „Biocenoz wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych”.

Członkowie Zespołu LIFEDrawaPL dr hab. Mariola Wróbel – Konsultant naukowy oraz Artur Furdyna – koordynator terenowy  zaprezentowali  wyniki prowadzonych od roku 2016 w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 działań dotyczących reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) oraz znaczenie działań renaturyzacyjnych zaplanowanych w projekcie dla ochrony siedliska 3260.

Wyniki działań projektowych podczas swego wystąpienia  zaprezentował również pan Józef Jeleński – przedstawiciel Grupy Sterującej projekt, wspierający merytorycznie Zespół w zakresie prac hydro inżynieryjnych i renaturyzacyjnych  od początku realizacji projektu.

Konferencja był świetną okazją do prezentacji postępu realizacji projektu oraz podzielenia się z uczestnikami doświadczeniami z reintrodukcji wymarłej w Polsce rośliny ściśle związanej z dobrym stanem ekologicznym źródliskowych partii cieków. W ramach wystąpień pojawiło się kilka tematów ściśle związanych z problematyką ujętą w projekcie, szczególnie tematyką siedliska rzek włosienicznikowych, w tym rezultatami badań genetyki roślin Ranunculion sp. Członkowie zespołu nawiązali kontakt z dr hab. Joanną Zalewską-Gałosz, prof. UJ w celu wspólnej wizji siedlisk 3260 na Pomorzu Zachodnim

Poniżej zamieszczamy materiały z Konferencji zachęcając szczególnie do lektury zagadnień poświęconych projektowi LIFEDrawaPL w tym:

„Reintrodukcja rdestniczki gęstej Groenlandia densa i przekształcenia siedliska 3260 Nizinnych i podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) na przykładzie wstępnych wyników realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000009„ (dr hab. Mariola Wróbel, Artur Furdyna);

Rewitalizacja koryt żwirodennych przez przywracanie sekwencji bystrza – plosa, ich rola środowiskowa i zastosowanie (Józef Jeleński, Paweł Mikuś)

Funkcjonowanie i ochrona wód płynących 2019 monografia
Potamon 2019 materialy konferencyjne


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress