Przejdź do treści

I spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFE13 NAT/PL/000009

W dniu 27 marca 2015 roku w Biurze projektu LIFE DrawaPL w Złocieńcu, odbyło się I spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, w dniu 5 lutego 2015 roku, powołał Grupę Sterującą projektu LIFEDrawaPL, w składzie:

 • Pan Wincenty Piworun, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Pan Krystian Piechowiak, reprezentujący Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
 • Pan Paweł Baranowski, reprezentujący Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie;
 • Pan Paweł Bilski, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego;
 • Pan Jacek Sobczak, reprezentujący Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie, Posterunek w Szczecinku;
 • Pani Sylwia Borowiak-Najda, reprezentująca Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
 • Pan Krzysztof Zacharzewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”;
 • Pan Janusz Nyk, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie;
 • Pan Grzegorz Kujawa, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu;
 • Pan Janusz Golski, reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury;
 • Pan Robert Czerniawski, reprezentujący Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii;
 • Pan Piotr Dębowski, reprezentujący Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych w Rutkach;
 • Pan Józef Jeleński, Koordynator projektu SPPW KIK/37 Tarliska Górnej Raby.

o udziału w pracach Grupy Sterującej projektu zaproszeni zostali przedstawiciele kluczowych instytucjiwspółpracujących przy realizacji projektu, reprezentujący samorząd lokalny, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe działające na jego obszarze, których zadania związane są z realizacją projektu.

Podczas spotkania wręczono powołania do Grupy Sterującej projektu. Następnie Elżbieta Hołubczat – Koordynator projektu i Piotr Waloch – Ekspert do nadzoru i kontroli działań projektowych zapoznali uczestników spotkania z założeniami, celami oraz zadaniami planowanymi do realizacji w ramach projektu. Pan Robert Czerniawski, Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawił w sposób bardzo interesujący „Aktualny stan środowiska przyrodniczego i zagrożenia antropogeniczne dorzecza Drawy”. Każdej prezentacji towarzyszyła dyskusja.

Spotkanie zakończono deklaracją, że wszyscy członkowie Grupy Sterującej będą dokładać wszelkich starań, aby uzyskać cele projektu oraz zapewnić trwałość realizowanych zadań. Działania planowane w ramach projektu na rzekach: Grabowa, Radew, Korytnica i Drawa są niezmiernie ważne dla zrównoważonego rozwoju naszego regionu.

Szczegółowa prezentacja ze spotkania w pliku poniżej (do pobrania):
LIFEDrawaPL spotkanie Grupy Sterującej  27 marca 2015


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress