Skip to content

Report from a working meeting of project teams as part of creating the LIFE+ projects’ network

Złocieniec, 27-28.06.2019 r. Participants: RDOŚ Szczecin:LIFE13 NAT/PL/000009 – “Active protection water-crowfoots  habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”.SŁOWIŃSKI NATIONAL PARK:LIFE13 NAT/PL/000018 “Conservation of selected habitats and species in Ostoja Słowiska PLH220023 and Pobrzeże Słowińskie PLB220003 Stage I”.The Warta Mouth National ParkLIFE09 NAT/PL/000257, “Active conservation…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress