Przejdź do treści

Edukacyjny spływ kajakowy połączony z konkursem „Hydro zagadki” – Grabowa 2018

17 sierpnia 2018 odbył się kolejny, czwarty już, spływ edukacyjny w ramach projektu LIFEDrawaPL pod hasłem „Różnorodność morfologiczna koryta dla ludzi i przyrody”.

Tegoroczny spływ zorganizowany został na rzece Grabowej, gdzie w obszarze Natura 2000 PLH320003 Dolina Grabowej realizowane są niektóre działania projektu. Miejsce startu spływu to jednocześnie jedno z wybranych miejsc w, których projekt zakłada urządzenie tarlisk dla ryb, poprzez uzupełnienie żwiru w rzece, którego niedostatek uniemożliwia odbycie tarła. Planowane działanie poprawi również atrakcyjność dosyć monotonnej, choć żwawo płynącej na tym odcinku rzeki.

Liczna w tym roku grupa uczestników została przywitana przez pełniącą obowiązki Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – Aleksandrę Stodulną oraz Koordynator projektu – Beatę Gąsiorowską w miejscowości Grabowo. Po krótkim wstępie, w tym po wprowadzeniu w zagadnienia przyrodnicze przez dr hab. Marioli Wróbel – Konsultanta naukowego w projekcie oraz po instruktarzu bezpieczeństwa i zachowania na wodzie przez obsługującego spływ p. Włodzimierza Zimnowłockiego („Zimny Włodek”) uczestnicy zostali przewiezieni na miejsce startu, gdzie po pobraniu sprzętu asekuracyjnego oraz kajaków rozpoczęło się wodowanie.

Fot 1. Przed wodowaniem odbył się instruktaż jak bezpiecznie korzystać z kajaka.

Trasa spływu w pierwszej części wymagała znacznych zdolności gimnastycznych, bowiem licznie powalone w rzece drzewa zmuszały do wielu akrobatycznych figur.

Fot 2. Kolejka do jednej ze zwałek. Takie atrakcje Grabowej rozciągnęły flotyllę uczestników na kilku kilometrach.
Fot 3. Po zwałce chwila na wytchnienie, czekając na pokonanie następnej.

Niektórym odcinek zabrał więcej czasu, niż zaplanowano, jednak w końcu cała ekipa stawiła się na mecie.

Fot 4. Podmyta burta to świetne miejsce dla niektórych ptaków, jak jaskółki brzegówki. Ślady ich gniazdowania widoczne są długo. Za rok pewnie znów odbudują norki i wyprowadzą kolejne pokolenie.

Na szlaku można było obserwować ciekawe elementy krajobrazu doliny rzeki, w niektórych miejscach starającej się zatrzeć efekty ludzkich ingerencji. Dzięki informacjom przekazanym na starcie wszyscy bacznie obserwowali szczególnych znaków rzeki włosienicznikowej. Te obserwacje były pomocne podczas kończącego spływ konkursu HYDROZAGADKI.

Na konkurs przygotowano test z wiedzy o rzekach, w tym szczególnie rzekach włosienicznikowych, głównym aspekcie ekologicznym projektu. Wiedza uczestników pozwoliła najlepszym w ciągu kilkunastu minut oddać pierwsze arkusze, co okazało się mądrym ruchem, bowiem w kilku przypadkach czas zdecydował o zajętej lokacie. Autorów pytań cieszy, że większość poradziła sobie z dość trudnymi pytaniami.

Fot 5. Oprócz wiedzy liczył się czas wypełnienia testu, bowiem znaczna część uczestników była świetnie przygotowana. Pani Dyrektor Aleksandra Stodulna osobiście pilnowała tego elementu konkursu.
Fot 6. Komisja sprawnie oceniła testy. Reszta uczestników delektowała się poczęstunkiem przygotowanym przez realizującego spływ „Zimnego Włodka”
Fot 7. Zwycięska para odebrała atrakcyjne nagrody.
Fot 1. Przed wodowaniem odbył się instruktaż jak bezpiecznie korzystać z kajaka.

Po poczęstunku i ogłoszeniu wyników nastał czas pożegnań, choć doskonała atmosfera oraz pogada zachęcały do pozostania nad rzeką.

Zespół Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie dziękuje wszystkim za udaną imprezę.

Do spotkania z wiosłem za rok!

Zachęcamy do obejrzenia realizacji filmowej:


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress