Przejdź do treści

Dzień Informacyjny LIFE 2015 w Warszawie

W dniu 14 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbył się Dzień Informacyjny LIFE 2015.

W trakcie konferencji przedstawiono założenia programu LIFE na lata 2014-2020 oraz zasady jego współfinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaprezentowano również doświadczenia wnioskodawców związane z naborem wniosków programu LIFE+ oraz realizacją projektów.

Realizowane w Polsce Projekty LIFE+ były prezentowane przez beneficjentów na stoiskach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie prezentowała projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” / „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Na stoisku RDOŚ informacji udzielały: Aneta Radecka – ekspert do rozliczeń i działań księgowych projektu oraz Elżbieta Hołubczat – koordynator projektu.

Dzień Informacyjny LIFE 2015, był okazją do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń związanych z realizacją projektów współfinansowanych w ramach programu LIFE.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu Dnia Informacyjnego LIFE 2015 znajdują się pod linkiem:
Dzień Informacyjny LIFE już po raz ósmy w Polsce


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress