Przejdź do treści

Dwa nowe pola biwakowe

Z końcem 2017 roku, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL, zrealizowaliśmy działanie: C.8 Budowa dwóch pól biwakowych, w tym na rzece Drawie oraz Korytnicy i oddaliśmy do użytkowania pole biwakowe Drewniany Most i pole biwakowe Nowa Korytnica.

Zadanie obejmowało sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót a następnie dostawy, wykonawstwo, w tym montaż i przekazanie do eksploatacji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej budowy pól biwakowych.

Każde z pól zostało wyposażone w:

 • drewniany pomost do cumowania kajaków i łodzi ze ślizgami pozwalającymi wygodnie wodować sprzęt,
 • drewniane wiaty turystyczne z wyposażeniem ( ławy i stoły ),
 • wydzielone miejsca na ognisko lub grillowanie,
 • utwardzone miejsce pod toalety,
 • kosze na odpady,
 • ogrodzenie,
 • tablicę informacyjną.

Pola biwakowe w Drewnianym Moście i Nowej Korytnicy zostały zrealizowane z myślą o wykorzystaniu rzek Drawy i Korytnicy oraz ich walorów przyrodniczych oraz dla:

 • rozwoju turystyki na tym terenie,
 • aktywnego i rodzinnego sposobu spędzania wolnego czasu,
 • organizacji szkolnych i pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
 • integracji społeczności lokalnej wokół wspólnych celów gospodarczych
 • przekierowania nadmiernego ruchu turystycznego z odcinka na Drawie w granicach DPN
  na teren poza DPN.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania i korzystania z naszych pól biwakowych.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress