Przejdź do treści

Druga wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL

W dniach 22-23 marca 2016 roku, odbyła się już druga w trakcie trwania projektu LIFE wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL Pani Marty Kaczyńskiej.

Głównym celem tej wizyty była ocena stanu zaawansowania działań projektu LIFEDrawaPL. W pierwszym dniu wizyty Pani Marta Kaczyńska spotkała się z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Panem Radosławem Grzegorczykiem oraz zastępcą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnym Konserwatorem Przyrody Panią Sylwią Jurzyk-Nordlöw, osobami sprawującymi bezpośredni nadzór administracyjno-merytoryczny nad projektem. Następnie odbyła się sesja z udziałem personelu projektu LIFEDrawaPL, podczas której przedstawiono informacje na temat stanu zaawansowania poszczególnych działań, sposobu ich dotychczasowej realizacji, propozycji zmian merytorycznych i terminowych. W pierwszym dniu omówiono także kwestie organizacyjne, finansowe, pojawiające się problemy oraz propozycje ich rozwiązania.

Drugi dzień wizyty tradycyjnie wypełniła wizja terenowa obszaru i obiektów projektu. Rozpoczął się on od odwiedzin biura projektu LIFE w WST RDOŚ w Złocieńcu. Następnie uczestnicy udali się na plac budowy pola biwakowego w Złocieńcu (działanie C.8 w projekcie). Kolejnym wizytowanym obiektem był próg na Drawie w Złocieńcu, gdzie zaprezentowano koncepcje udrożnienia i renaturyzacji odcinka rzeki w postaci rampy dennej.

Ze Złocieńca udano się do Drawska Pomorskiego, gdzie zreferowano koncepcje udrożnienia jazu przy MEW Koleśno. Ostatnim punktem lustracji terenowej była rzeka Drawa w Rościnie w pobliżu Drawna. Drawa na tym odcinku (Prostynia-Drawno) stanowi atrakcyjny szlak kajakowy dla osób szukających alternatywy dla spływów na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Celowi temu służy w projekcie działanie C.8 (kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy) i wykonanie w jego ramach pola biwakowego na Drawie powyżej Drawna. Pole to podniesie znacząco atrakcyjność tego malowniczego i dzikiego odcinka Drawy.

W części terenowej lustracji uczestniczyli: Marta Kaczyńska – Monitor projektu LIFEDrawaPL, Radosław Grzegorczyk – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Beata Gąsiorowska – koordynator projektu LIFEDrawaPL, Artur Furdyna – administrator terenowy projektu, Aneta Radecka – ekspert do rozliczeń projektu, Tomasz Heese – ekspert naukowy projektu, Wojciech Puchalski – ekspert naukowy projektu, Piotr Waloch – starszy inspektor w WOPN RDOŚ.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress