Przejdź do treści

Co dalej z rdestniczką ???

W  2016 roku nasz Zespół pozyskał ok. 1000 okazów rdestniczki gęstej z terenu Niemiec i  Austrii (Osterholz-Scharmbeck, Oberau, Bregenz, Feldkirch, Mining).  W okresie od jesieni 2016 do wiosny 2018 roślina była mnożona przez zespół specjalistów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsze wsiedlenia rdestniczki gęstej w terenie – ze względu na jej szybki rozrost przeprowadzono w roku 2017 (przełom lipca i sierpnia oraz koniec października), natomiast zasadnicze wsiedlenie miało miejsce w czerwcu oraz lipcu 2018 r.

Od 2107 roku stanowiska są regularnie monitorowane – założono karty monitoringowe dla 13 stanowisk. Monitorowanie stanu populacji rdestniczki gęstej obejmuje także ocenę stanu siedliska.

Obserwowane stanowiska położone są w obszarach Natura 2000 PLH 320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” i PLH 320003 „Dolina Grabowej”, na terenie Nadleśnictw: Manowo, Polanów i Bobolice. Uzyskane dotychczas wyniki pozwoliły ocenić potencjał poszczególnych stanowisk pod względem przewidywanego rozwoju rośliny oraz wskazały kluczowe zagrożenia dla jej utrzymania się w przyszłości.

Dane – stan na koniec roku 2019 – sumarycznie zestawione w poniższej Tabeli wskazują różnice w stosunku do stanu z 2018. Na niektórych stanowiskach populacja rdestniczki gęstej zanikła, co było spowodowane przede wszystkim drastyczną zmianą stosunków wodnych, osłabieniem zasilania wodami podziemnymi (długotrwała susza i zmniejszone opady w 2019 roku), obniżeniem poziomu wody w rzekach i strumieniach a w rezultacie rozprzestrzenieniem się roślinności konkurencyjnej zarastającej przesuszone i zamulone koryta cieków (Park Leśników koło miejscowości Osetno). Kolejnym czynnikiem, który istotnie zagrażał wsiedlonym okazom rdestniczki gęstej było żerowanie zwierzyny, ułatwione w 2019 roku obniżonym poziomem wód w ciekach. W wielu przypadkach zwierzyna całkowicie lub częściowo wyjadała dobrze już rozrośnięte pędy rdestniczki gęstej a żerowanie trwało właściwie przez cały rok, mimo dostępności innego pokarmu. Przypadki żerowania zwierzyny w korytach cieków, głównie z powodu trzymującej się suszy obserwowano na stanowiskach: Chociel w rejonie Bobolic1, Węglanowy Ciek, Błotnica w rejonie Wielina i Zgniła Struga 6. Natomiast na kilku innych stanowiskach odnotowano wzrost powierzchni zasiedlanej przez rdestniczkę gęstą oraz jej samoistną fragmentację i zasiedlanie nowych miejsc (Droga na Rosnowo – Zegrze Pomorskie, Chociel w rejonie Bobolic 2, Źródliskowa dolina rzeki Biegały, dopływ Białki (Zielenica), Kurowo 1). Dlatego w 2020 roku przewiduje się lustrację odcinków cieków poniżej stanowisk wsiedleń (do 500 m), celem sprawdzenia czy fragmentujące pędy nie przemieściły się w dół cieków i nie zasiedliły nowych lokalizacji. W 2020 roku przewiduje się także dalsze monitorowanie efektów wsiedlenia Groenlandia densa, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej regeneracji i odbudowy pędów oraz ograniczanie, w miarę możliwości, dostępu zwierzyny do stanowisk wsiedleń np. przez narzut posuszu na brzegach cieków, aby zmniejszyć ubytki w płatach reintrodukowanego gatunku.

Numer stanowiskoNazwa stanowiska20182019Aktualna powierzchnia płatów z Groenlandia densa 30.09.2019
1Stanowisko na cieku w rejonie rezerwatu Wieleń (4)U1U10,5 m2
2Błotnica w rejonie WielinaU1U20 m2 / zanik populacji
3Droga na Rosnowo – Zegrze PomorskieU1FV9 m2 / samoistne rozprzestrzenianie
4Chociel w rejonie Bobolic 1U1U20 m2 / zanik populacji
5Chociel w rejonie Bobolic 2U1FV0,5 m2  / samoistne rozprzestrzenianie
6Stanowisko na cieku w rejonie rezerwatu Wieleń (2)U1U10,5 m2/ bez zmian
7Źródliskowa dolina cieku rzeki Biegała, dopływ Białki (Zielenica)FVFV6 m2 / samoistne rozprzestrzenianie
8Kurowo 1U1FV1 m2 / samoistne rozprzestrzenianie
9Kurowo 2U1U10,2 m2 / bez zmian
10Węglanowy CiekU1U10,5 m2 / bez zmian
11Park Leśników koło miejscowości OsetnoU1U20 m2 / zanik populacji
12Zgniła Struga 6FVU10,5 m2 / zmniejszenie zasiedlanej powierzchni
13Drężnianka w rejonie LubowaU1U10,3 m2 / bez zmian
Tabela. Ocena stanu wsiedlonej populacji rdestniczki gęstej Groenlandia densa na stanowiskach monitorowania

Łączna powierzchnia płatów rdestniczki na monitorowanych stanowiskach ok. 19 m2

Zdjęcia stan rdestniczki gęstej Groenlandia densa na poszczególnych stanowiskach.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress