Przejdź do treści

Akcja sprzątania Drawy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie po raz kolejny wspiera społeczną akcję sprzątania Drawy

To już czarty rok, w którym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ma przyjemność wesprzeć społeczną akcję sprzątania rzeki Drawy w ramach obchodów Dnia Ziemi.

W tym roku akcję zaplanowano na dzień 13 kwietnia 2019 r.

Akcją, której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest firma turystyczna Jędrkowe Zakole od lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W roku 2018 w przedsięwzięciu udział wzięło 131 osób. W samej akcji sprzątania Drawy uczestniczyło 39 osób. Grupę kajakarzy sprzątających Drawę zasili m.in.:

  • wychowankowie i wychowawcy młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie,
  • wychowankowie i wychowawcy z Ośrodka Wspierania Domu i Rodziny w Drawsku Pom.,
  • mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Darskowie wraz z Dyrektor.

Podczas imprezy zebrano ok. 7m³ odpadów zgromadzonych wzdłuż szlaków. W trakcie sprzątania odkryto nowe nielegalne wysypisko śmieci przy rzece Drawie o czym powiadomiono komórkę ochrony środowiska w gminie Drawsko Pom. Niestety pomimo objęciem akcji tych samych szlaków i terenów co w roku poprzednim ilość zebranych odpadów znacznie się zwiększyła, co wskazuje na potrzebę kontynuowania tego typu działań.

RDOŚ w Szczecinie wspiera lokalną akcję w ramach działania C.7. Dziania na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych w ramach projektu „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFE13 NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach tegorocznej imprezy działania w zależności od ilości uczestników będą przeprowadzona jednocześnie w kilku kierunkach równolegle, planowane odcinki:

  1. Spływ ekologiczny Drawą na trasie: Dalewo – Jędrkowa Przystań w Drawsku Pomorskim.
  2. Sprzątanie pieszych szlaków turystycznych:
  • od Jędrkowej Przystani do m. Młynowo.
  • promenada (ścieżka zdrowia).
  1. Sprzątanie terenu nadbrzeżnego w Parku Chopina do Jędrkowej Przystani wraz z terenem dawnej strzelnicy.

Szczegółowe informacje organizacyjne oraz dane kontaktowe dostępne są w Program Dzień Ziemi 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Zespół projektu LIFEDrawaPL.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress