Przejdź do treści

28 sierpnia 2020 roku Zespół projektu LIFEDrawaPL przeprowadził kolejny – szósty spływ edukacyjny

W tegorocznym spływie jego uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z urokami i walorami przyrodniczymi rzeki Korytnicy – dopływu Drawy przebiegającego przez otulinę Drawieńskiego Parku Narodowego. Trasa spływu obejmująca obszary Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 i Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 była okazją m.in. do zaprezentowania efektów kliku działań projektowych.

Frekwencja dopisała, na starcie stawiło się 40 osób, nie licząc organizatorów.

Spływ rozpoczęto zbiórką na polu namiotowym w Drawnie, zarządzanym przez tegorocznego organizatora p. Andrzeja Górskiego „Fajne Kajaki”, skąd uczestnicy zostali przewiezieni na miejsce startu – biwak w Nowej Korytnicy, którego infrastruktura została wykonana również w ramach projektu LIFEDrawaPL, w ramach działań mających na celu zwiększenie zainteresowania turystów szlakami kajakowymi poza granicami Parku Narodowego, dla ograniczenia presji na najcenniejsze siedliska przyrodnicze.

Pokonanie odcinka z Nowej Korytnicy do Jaźwin zajęło uczestnikom ok. 5 godzin, a jego trasę, pomimo kilku drobnych kąpieli na samym finiszu należy zaliczyć do jednych z łatwiejszych jakie Zespół miał przyjemność przeprowadzić.

Rzeka o spokojnym nurcie i niedużej głębokości (na co wpłynął także kolejny rok suszy hydrologicznej w regionie) nie zaskoczyła kajakarzy nagłymi zmianami oblicza. Uczestnicy mieli okazję zaobserwować różnorodność i piękno krajobrazu przez jaki przepływa Korytnica, od terenów otwartych związanych z przebiegiem rzeki przez Jezioro Nowa Korytnica, przez bezpośrednie sąsiedztwo przepięknych torfowisk oraz zwarte kompleksy leśne. Przyrodnicze bogactwo otoczenia Korytnicy na tym odcinku było okazją do prezentacji uczestnikom wpływu bezpośredniego otoczenia rzeki na jej stan ekologiczny i różnorodność. Istotnym elementem edukacyjnym, był odcinek w sąsiedztwie obiektu hodowli ryb dający okazję obserwacji oddziaływania takiego typu użytkowania na stan ekologiczny cieku.

Oprócz walorów samej rzeki Zespół zaprezentował uczestnikom wykonaną w ramach projektu przepławkę dla ryb w Sówce, której celem jest zapewnienie łączności rzeki w miejscu, w którym została ona przerwana przez jaz służący na potrzeby funkcjonujących obok stawów hodowlanych.

Na końcowym etapie trasy spływu możliwe było również pokazanie uczestnikom odmienionego oblicza rzeki, której wartkości dodały działania renaturyzacyjne polegające na wprowadzeniu do rzeki pryzm żwirowo – kamiennych,  rozmieszczonych w odległościach powodujących odtworzenie w rzece układów bystrzy i plos, zmieniających energetykę wody jak i chętnie wykorzystywanych przez ryby wędrowne jako miejsca tarła. Stacją końcową spływu były Jaźwiny, w których w ramach projektu wykonano udrożnienie w formie kanału obiegowego dla  ominięcia przez ichtiofaunę przeszkody w postaci jazu funkcjonującego na potrzeby małej elektorowi wodnej.

Po zakończeniu spływu jego uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego posiłku w terenie. Posiłek został urozmaicony wykładem przyrodniczym Koordynatora terenowego, którego wsparli tegoroczni uczestnicy – przedstawiciele Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Po uzupełnieniu energii i zakończeniu części edukacyjnej Zespół LIFEDrawaPL tradycyjnie już zaprosił uczestników do udziału w konkursie  „Hydrozagadki”, w którym trzy najlepsze zespoły zostały uhonorowane drobnymi nagrodami.

Pomimo „średniej” jak na tę porę roku pogody, tegoroczny spływ należał do jednych z ciekawszych ze względu na walory edukacyjne pokazujące problemy rzek z jakimi nadal trzeba się mierzyć.

Zespół projektu LIFEDrawaPL dziękuje wszystkim uczestnikom za bardzo udaną imprezę prowadzoną w tym roku w cieniu pandemii Covid. Mamy nadzieję na dalsze wspólne spotkania w równie pięknych okolicznościach … mamy jeszcze tyle do zrobienia!

Pozostańcie w zdrowiu i do zobaczenia!!

Zachęcamy do obejrzenia realizacji filmowej:


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress